หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > งานจัดแสดงโครงงานวิชาขนมไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
งานจัดแสดงโครงงานวิชาขนมไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-30 09:57:24


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแสดงโครงงานวิชาขนมไทย โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่ออนุรักษ์ขนมไทยที่สูญหายไปแล้วและขนมไทยที่หายาก อีกทั้งยังเพื่อพัฒนาขนมไทยต้นตำหรับดั้งเดิมออกมานำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ ให้สามารถพัฒนาและต่อยอเพื่อเพิ่มคุณค่าของขนมไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา