หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี ได้เข้าพบอธิการบดี และคณบดี ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี ได้เข้าพบอธิการบดี และคณบดี ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-24 16:21:16


“ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ได้เข้าพบอธิการบดี และคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอพรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

          นางสาวสุมาลย์ เจริญไชย เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนเพชรสุนันทา สาขาวิชาเคมี และเคยได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ในปีการศึกษา 2559

          ปัจจุบัน นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (The Japanese Government Scholarship, Monbukagakusho : MEXT) ผ่าน Prof. Yuzuru Takamura เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ School of Material Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology และมีกำหนดการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นี้”