หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > แสดงความยินดี กับ นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ นักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับทุนโครงการ สควค. ศึกษาต่อปริญญาโทเพิ่มเติม ณ ประเทศออสเตรเลีย
แสดงความยินดี กับ นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ นักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับทุนโครงการ สควค. ศึกษาต่อปริญญาโทเพิ่มเติม ณ ประเทศออสเตรเลีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-24 16:21:06


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้รับทุนโครงการ สควค.ระยะที่ 3 ประเภท Super Premium ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาเพิ่มเติม ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อในต้นปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวเบญจพร ได้ให้สัมภาษณ์แสดงความรู้สึกที่ได้รับทุน ดังนี้

"ดิฉันรู้สึกดีใจมาก ต้องขอขอบคุณโครงการ สควค. เป็นอย่างสูง ที่สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ต้น และยังให้โอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มเติมในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ดิฉันต้องขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เหมือนลูกคนหนึ่งมาโดยตลอด ขอขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่จนกระทั่งจบการศึกษา และผลักดันให้ได้รับโอกาสอันดีนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เพื่อเป็นครูที่ดีของชาติในอนาคตต่อไป"