หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย JAIST ประเทศญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย JAIST ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-24 16:20:32


      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี ได้รับทุนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ School of Materials Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2559 และต่อมาได้รับทุนจากหน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย JAIST ในสาขา Biochemistry ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประกันคุณภาพเมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560     โดยได้เชิญศิษย์เก่า นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย มารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน        ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ School of Materials Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในโอกาสนี้ทาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึก ดังนี้

"เมื่อครั้งตอนที่ทราบว่าได้รับทุนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ตื่นเต้นมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ต้องขึ้นเครื่องบิน และเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางไปต่างประเทศคนเดียว โดยที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลย ซึ่งไปถึงตื่นเต้นกับเครื่องมือที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมากในการฝึกประสบการณ์ โดยได้ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ตรวจวัด  โดยงานที่คิดว่าจะทำต่อปริญญาโทคือ ต่อยอดงานที่ทำจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการตรวจวัดสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”

นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และได้ทำงานที่ บริษัท เมก้าเซลล์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจะปฏิบัติงานถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 จากนั้นต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นในวันที่ 28 กันยายน 2560


ความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและคณะ เป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุน ช่วยผลักดันให้ได้รับโอกาสดี ๆ

ความรู้สึกที่มีต่ออาจารย์ในสาขาวิชาเคมี

ดีใจ และภูมิใจมากที่ได้เรียนที่นี่ และอบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับมา ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทุกครั้งจากอาจารย์ทุกท่าน

ความใฝ่ฝัน/การวางแผน

          มีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นอาจารย์สอนหนังสือ และอยากเป็นอาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้ มีความผูกพันและอบอุ่นทุกครั้ง ซึ่งสมัยเรียนมัธยมก็ได้รับการช่วยเหลือจากครูที่โรงเรียน เมื่อได้มาเรียนที่นี่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์ที่นี่เป็นอย่างดี จนทำให้ได้รับทุนการศึกษา ถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก็ไม่ได้รับทุนการศึกษานี้ ซึ่งเริ่มแรกเลยที่ได้รับทุนก็มากจากที่นี่ทั้งสิ้น ถึงได้มีวันนี้ จึงอยากตอบแทนบุญคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้