หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > โครงการประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-24 17:09:29


ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถพิเศษ ทั้งในด้านต่างๆ ปฏิภาณไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี เป็นการส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เกิดการวางแผน และทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ในระหว่าง สาขาวิชา และคณะ โดยคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าประกวดมาจากนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา