หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-25 11:58:22


ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการให้ความรู้แก่นักศึกษา        ในการเตรียมตัวสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนเรซูเม่ และความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา