หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > กิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-09 09:26:58


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017) เป็นวันแรก ซึ่งกิจกรรมจะมีถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา       08.00-16.00 น. ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยจะมีกิจกรรมบูธของคณะ บริเวณ ชั้น4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบริเวณหน้าตึก 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมของสาขาวิชาและการแนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆอีกมากมาย