หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-13 21:56:20


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล 

ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนดลยีสารสนเทศ 

ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566