หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-09-12 14:52:04

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 

   วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 คน จาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้ารับทุนการศึกษาในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา