หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดสัมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ การใช้เครื่องมือสำหรับการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในสิ่งมีชีวิต
บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดสัมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ การใช้เครื่องมือสำหรับการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในสิ่งมีชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-08-04 13:34:18

บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดสัมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ การใช้เครื่องมือสำหรับการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในสิ่งมีชีวิต ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.