หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-02 10:08:50


วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในที่ประชุม ต่อเนื่องจากการประชุม เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 ทั้งนี้การประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ ร่างหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และ ปฏิทินการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ของแต่ละคณะ