หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > โครงการอบรมจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการอบรมจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-05-31 15:00:43


วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ โดย อาจารย์เสถียร จันทร์ปลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2234 ชั้น 3 อาคาร 22 ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง อีกทั้งสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยลงบนเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น