หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-07 13:35:30

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ณ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร