หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-01 11:27:39


วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย  โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชา ดังนี้ อาจารย์ ดร.รัตนชัย ไทยประทุม หัวหน้าสาขาวิชาเคมี  อาจารย์ ดร.ไพลิน ชยาภัม สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ  อาจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์คณะฯ และตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละสาขาวิชา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการ Open house เปิดรั้วศรีจันทร์” ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี