หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ระยะที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสิงห์บุรี
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ระยะที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-05 20:41:05


สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ระยะที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสิงห์บุรี

      เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565 นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ในระยะที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพอาหาร" เพื่อประชาชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพอาหารต่อไป