หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับรางวัลความประพฤติดี ประจําปี 2567
นักศึกษาสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับรางวัลความประพฤติดี ประจําปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-12 14:20:35

นักศึกษาสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับรางวัลความประพฤติดี ประจําปี 2567

   เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 ให้กับ นางสาวลลิตา โสมภีร์ นักศึกษาจากสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงถึงผู้มีความประพฤติดี ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อเสนอชื่อรับมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในพิธี จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ นางสาวลลิตา โสมภีร์