หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-30 11:00:11


            วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในการจัดทำรูปเล่มวารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (Vol.5 No.2, July 2018) การปรับปรุงรูปแบบหน้าปกและขนาดของรูปเล่มวารสาร เพื่อให้งานวารสารมีรูปแบบที่น่าสนใจและสมบูรณ์แบบมากที่สุด ตามที่ทางคณะและผู้จัดทำได้วางแผนร่วมกันไว้