หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 11:01:14


วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดประชุมผู้บริหารคณะ ทั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและอาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี