หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และบริษัท IKA จัดอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานแก่นักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และบริษัท IKA จัดอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานแก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 10:55:11


เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐาน อาทิเช่น hotplate เครื่องผสมสารรูปแบบต่าง ๆ โดยมีคุณญาณี ลีตะนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากบริษัท IKA เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาชีววิทยาจำนวน 50 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 3/2561 นี้ ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์จะจัดอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในภาคปฏิบัติการอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้