หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรม หลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรม หลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 11:37:26


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรม หลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10

    เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ในหลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดและปิดการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายในห้วข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม” รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม” และ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม” ซึ่งได้ความสนใจอย่างมากจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยณ ห้องประชุมศรีตรัง 1 โรงแรมตรัง กรุงเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร