หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ โรงแรมแบงค็อก แมรีออท เดอะ สุรวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ โรงแรมแบงค็อก แมรีออท เดอะ สุรวงศ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-03-30 11:34:21


วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์นันท์ยง  เฟื่องขจรฟุ้ง หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์จุฑามาศ  มูลวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ โรงแรมแบงค็อก แมรีออท เดอะ สุรวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ สรรพสิริพงศ์ HR Director โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ และ เชฟอรรถพล ไนโต ถังทอง เอ็กเซ็กคิวทีฟ เชฟ ประจำโรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ เข้าร่วมในการประชุมหารือ ทั้งนี้เพื่อทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรสายคหกรรมศาสตร์ร่วมกันต่อไป