หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > 3 สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าโครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จังหวัดนครปฐม
3 สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าโครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-30 16:45:36


         วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และ อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา  ตัวแทนจาก 3 สาขาวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “ค่าย สนุกคิด เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ด้วย STEM” ณ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  

          ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สนับสนุนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เติมเต็มศักยภาพของเด็กในวัยเรียนให้สามารถปรับตัว แก้ไขปัญหา เตรียมพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่สังคมในวันข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ