หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-11 15:42:52


คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุลตรา ค้ำชู อาจารย์ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (8 ครัวเรือน) ได้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำข้าวเกรียบเห็ด  แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจบางคนที ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่ได้ไปต่อยอดอาชีพครัวเรือนต่อไป