หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนนันท์ ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D TCAS Fair
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนนันท์ ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D TCAS Fair

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:40:25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนนันท์ ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D TCAS Fair 

    วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมงานออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำหลักสูตร และตอบข้อคำถามของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวมถึงผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ในงาน Dek-D TCAS Fair ณ Hall EH 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร