หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ระดับนานาชาติ Osaka ประเทศญี่ปุ่น คว้ารางวัล Excellent Oral Presentation
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ระดับนานาชาติ Osaka ประเทศญี่ปุ่น คว้ารางวัล Excellent Oral Presentation

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-29 16:59:52


  เมื่อวันที่ 16-19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 9 ท่าน ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ  The 8th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย Science and Engineering Institute, USA งานจัดขึ้นที่Osaka International Convention Center  เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร ผ่อนผัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คว้ารางวัล Excellent Oral Presentation เรื่องApplication of Remote Sensing and GIS for Assessing Crop Water Demand” ทั้งนี้มีจำนวนผลงานที่เข้าร่วมจากนานาประเทศรวมทั้งสิ้น 91 ผลงาน