หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > หลักสูตร ป.โท การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา
หลักสูตร ป.โท การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-28 11:28:47


เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษา ณ บ้านสวนลิ้นจี่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แนะขั้นตอนทำวิทยานิพนธ์ ให้คำปรึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และเป็นแนวทางของนักศึกษาได้วางแผนการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้องและสมบูรณ์แบบตามหลักการ