หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-29 09:58:13


วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมมีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ รายงานการประชุมของภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์วิทยาศาสตร์ และฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักงานคณบดี ประจำปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2561 ความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงานครบรอบสวนสุนันทา 80 ปี ด้านวิชาการ (SMART) ความคืบหน้าในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ สรุปจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561  ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษารอบที่ 4 รอบ Admission และรรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการรับน้องใหม่ของสาขาวิชา