หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล แช่มช้อย สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็น Chairman ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th FIT National Conference
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล แช่มช้อย สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็น Chairman ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th FIT National Conference

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:54:30


วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล แช่มช้อย อาจารย์สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัย (Chairman)  ห้องนำเสนอผลงานวิจัย 1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th FIT National Conference  โดยการประชุมจัดขึ้นในรูปแบบGoogle meet ออนไลน์