หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ติดตามความคืบหน้าแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ติดตามความคืบหน้าแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-28 16:55:38


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ประกอบด้วย            รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ความคืบหน้าในการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ การตกลงข้อมูล หลักเกณฑ์ในการวางแผนรูปแบบเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามแผนที่ทันสมัยและถูกแบบสากล ตามที่ทางคณะได้ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อพัฒนาสื่อในการติดต่อประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานในประเทศและนอกประเทศ ได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับในสากลต่อไป