หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-03 16:00:04

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 , 23 – 24 เมษายน 2565 ให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป (ในรูปแบบออนไลน์)