หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการพัฒนาแอนิเมชันให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการพัฒนาแอนิเมชันให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-03 15:59:03

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการพัฒนาแอนิเมชันให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์ จัดเมื่อวันที่ 2-3, 9-10 เมษายน 2565 ให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป (ในรูปแบบออนไลน์)