หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตสายครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์”
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตสายครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-18 11:23:18


วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตสายครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์”