หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-04 15:47:24


วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี  ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียน