หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ AMPARO VEDUA-DINAGSAO, PhD. Vice Chancellor for Academic Affairs, UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF SOUTHERN PHILIPPINES
ประชุมหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ AMPARO VEDUA-DINAGSAO, PhD. Vice Chancellor for Academic Affairs, UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF SOUTHERN PHILIPPINES

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-03-07 15:01:13


ประชุมหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ AMPARO VEDUA-DINAGSAO, PhD.  Vice Chancellor for Academic Affairs,  UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF SOUTHERN PHILIPPINES  


วันนี้ (28 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชการ, ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประชุมหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ AMPARO VEDUA-DINAGSAO, PhD.  Vice Chancellor for Academic Affairs,  UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF SOUTHERN PHILIPPINES