หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีและบริจาคสิ่งของสร้างวิหารอุโบสถพระเศรษฐีนวโกฎิ และถวายเวจจกุฏิ (ห้องน้ำปลดทุกข์)
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีและบริจาคสิ่งของสร้างวิหารอุโบสถพระเศรษฐีนวโกฎิ และถวายเวจจกุฏิ (ห้องน้ำปลดทุกข์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-03-07 14:58:26

โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีและบริจาคสิ่งของสร้างวิหารอุโบสถพระเศรษฐีนวโกฎิ

และถวายเวจจกุฏิ (ห้องน้ำปลดทุกข์)

คณะวิทยาศาสตร์ได้ถวายผ้าป่า ในวันที่ 27 ก.พ.2565

ณ สำนักสงฆ์ผาขันติมโนยิการาม (ใจทน) ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์