หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-28 16:13:14


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ อาจารย์ ดร.ปัญชลี พัฒนิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมต้อนรับ คุณสุรางค์ เอกตระกูล  คุณแสนรัก แสงสว่าง และคณะจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน (Thai-Chinese Culture and Economy Association) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเหอหนาน (Henan University) มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสต่อไป