หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ผลักดันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มุ่งหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอเทรียม แอทเลติก คลับ
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ผลักดันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มุ่งหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอเทรียม แอทเลติก คลับ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-05 10:17:28


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒนา  พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและตัวแทนคณาจารย์ เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอเทรียม แอทเลติก คลับ