หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมการจัดทำเอกสารในระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมการจัดทำเอกสารในระบบ ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-05 20:42:34

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม การจัดทำเอกสารในระบบ ISO/IEC 17025 : 2017

             เมื่อวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมเพื่อบริการวิชาการในหลักสูตร “การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรพรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณภัทรภร ธนะภาวริศ จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้