หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิต
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-27 16:05:09


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิตในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (วัดธรรมมงคล) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นี้ ทั้งนี้เพื่อหารือ การติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ในพิธี เป็นต้น