หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี SMART SCIENCE 4.0
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี SMART SCIENCE 4.0

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-28 10:31:44


วันที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SMART SCIENCE 4.0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน วางแผนการประชาสัมพันธ์ และการแบ่งหน้าที่ในการทำงานแต่ละส่วน เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์