หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ไข่เค็มนาเกลือ (สูตรสมุนไพร) ณ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ไข่เค็มนาเกลือ (สูตรสมุนไพร) ณ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:38:04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ไข่เค็มนาเกลือ (สูตรสมุนไพร) ณ ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

           วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.พลอยทราย  โอฮาม่า หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ (ครัวเรือนที่8) พร้อมด้วยทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ไข่เค็มนาเกลือ (สูตรสมุนไพร) ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจในชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมทั้งเป็นอาชีพเสริมของชาวนาเกลือ ในช่วงที่ว่างจากการทำนาเกลือ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนได้