หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่วิจัยต่อเนื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่วิจัยต่อเนื่อง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:21:40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่วิจัยต่อเนื่อง

   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่สมุทรสงครามใน 3 ตำบล คือ ตำบลดอนมะโนรา ตำบลแพรกหนามแดง และ ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในโครงการวิจัยฯ 

   ทั้งนี้ ข้อมูลน้ำที่ได้จากการวิเคราะห์จะนำไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สำหรับการประกอบอาชีพที่เหมาะสมของเกษตรกรต่อไป