หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 10:36:31


วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ  กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และความรู้ทางการพิสูจน์หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายวิชา การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง