หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพภาพตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นวันที่ 2
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพภาพตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นวันที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-10 11:32:44

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพภาพตัว

แทนนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นวันที่ 2

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และเป็นนักกีฬาทีมชาติ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์บนเพจและเว็บไซต์ของสาขาวิชาและคณะต่อไป