หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่าย
ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่าย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-05 10:03:47


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย ประชุมหารือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 โดยมีหัวข้อการประชุม อาทิ การจัดทำโครงการอบรมเพื่อการจัดหารายได้ของสำนักงานคณบดี การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทำรายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสำรวจและแทงจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561