หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินหน้า โครงการบริการวิชาการ “การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้ระบบสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป”
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินหน้า โครงการบริการวิชาการ “การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้ระบบสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-30 16:35:30


เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วม “โครงการบริการวิชาการการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้ระบบสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนา ต่อยอดความรู้นี้ให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป อีกทั้งนักศึกษาเองยังได้รับประสบการณ์ดีๆ พร้อมทั้งเปิดมุมมองใหม่ๆ ซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน