หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าผลไม้สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 แด่ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าผลไม้สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 แด่ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 15:26:54

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าผลไม้สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 แด่ อาจารย์ ดร.มาธุสร  แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

     วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนบุคลากรของคณะ เข้ามอบกระเช้าผลไม้สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 แด่ อาจารย์ ดร.มาธุสร  แข็งขัน  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

     ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ