หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-09-26 10:22:28


       วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  โดยได้รับเกียรติจาก ติวเตอร์ฉัตรชัย และ อาจารย์ ดร.ปัญชลี พัฒนิบูลย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระยะสั้นแต่เน้นเนื้อหาที่เข้มข้น