หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการฯ ณ ตำบลดอนมะโนรา จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการฯ ณ ตำบลดอนมะโนรา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-03 15:57:25

คณะวิทยฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการฯ ณ ตำบลดอนมะโนรา จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลดอนมะโนรา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทีมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (8 ครัวเรือน) ได้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง และ ขนมหม้อแกง) แก่ครัวเรือนในชุมชนดอนมะโนรา เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมและสามารถยกระดับรายได้ครัวเรือนได้