หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประชุมวางแผนกิจกรรม Work Shop เพื่อเขียนประเมินค่างาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประชุมวางแผนกิจกรรม Work Shop เพื่อเขียนประเมินค่างาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-05 11:35:38


วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม Work Shop เพื่อเขียนประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี